Apikotomija

Apiktromija

Šta je apikotomija Apikotomija je stomatološki postupak koji se primenjuje u situacijama kada je potrebno odstraniti vrh korena zuba zajedno sa zaraženim ili oštećenim tkivom. Ovaj zahvat se često sprovodi kao poslednja opcija kada konvencionalni tretmani, poput endodontskog lečenja, nisu bili uspešni ili su kontraindikovani. Apikotomija ima za cilj očuvanje zuba i sprečavanje širenja infekcije […]

Sinus lift

Sinus lift

Sinus lift, ili podizanje sinusa, je postupak koji se sve više primenjuje u rešavanju izazova koji se javljaju prilikom ugradnje dentalnih implantata u gornjoj vilici. Kako znamo, sinusni prostor se nalazi iznad gornjih zuba i ponekad je nedovoljne visine ili širine da bi se dentalni implantati uspešno postavili. To može biti rezultat prirodnog gubitka kosti, […]

Augmentacija vilične kosti

Augmentacija vilične kosti

Šta je augmentacija vilične kosti Augmentacija vilične kosti je postupak dodavanja koštane mase ili volumena viličnoj kosti. Ova procedura se koristi u stomatologiji i oralnoj hirurgiji kako bi se pripremila vilična kost za implantaciju zuba ili drugih dentalnih pomagala. Augmentacija vilične kosti najčešće se izvodi kada pacijent nema dovoljno kosti u vilici koje bi podržale […]