Augmentacija vilične kosti

Augmentacija vilične kosti

Šta je augmentacija vilične kosti Augmentacija vilične kosti je postupak dodavanja koštane mase ili volumena viličnoj kosti. Ova procedura se koristi u stomatologiji i oralnoj hirurgiji kako bi se pripremila vilična kost za implantaciju zuba ili drugih dentalnih pomagala. Augmentacija vilične kosti najčešće se izvodi kada pacijent nema dovoljno kosti u vilici koje bi podržale […]

Vađenje živca iz zuba

Vađenje živca iz zuba

Šta je vađenje živca iz zuba Vađenje živca iz zuba se naziva i endodontskim tretmanom. To je postupak kojim se uklanja oštećeni ili inficirani živac u zubu. Postupak se obično izvodi u stomatološkoj ordinaciji i može se izvoditi pod lokalnom anestezijom, što znači da ćete biti budni tokom postupka, ali nećete osetiti bol. Vađenje živca […]