dentib_logo_1-3_color

ORALNA HIRURGIJA

U dugoj stomatološkoj praksi često se sreću pacijenti koji su iz nemara i straha od stomatoloških intervencija došli u situaciju da izgube zube.

Oralna hirurgija je oblast stomatologije, koja kod pacijenta obično izaziva nelagodnost i strah, a istina je da uz adekvatnu anesteziju i uputstva, kojih se pacijenti moraju pridržavati posle intervencije, nelagodnost vezana za intervenciju i postoperativni oporavak, mogu biti svedene na minimum.

S druge strane, uz pomoć oralne hirurgije mogu se otklonitirazne tegobe koje pacijenti imaju zbog zuba, a ponekad je i poslednja nada da se neki zub sačuva. Neke od tih intervencija su vađenje impaktiranog umnjaka, apikotomija korena zuba, režanj operacija, kao i razne intervencije na koštanom i mekom tkivu, koje obuhvataju i ugradnju implantata.