Augmentacija vilične kosti

Augmentacija vilične kosti

Šta je augmentacija vilične kosti Augmentacija vilične kosti je postupak dodavanja koštane mase ili volumena viličnoj kosti. Ova procedura se koristi u stomatologiji i oralnoj hirurgiji kako bi se pripremila vilična kost za implantaciju zuba ili drugih dentalnih pomagala. Augmentacija vilične kosti najčešće se izvodi kada pacijent nema dovoljno kosti u vilici koje bi podržale […]