Šta su Non-prep viniri (Luminiri) i kome su namenjeni?

"Šta su Non-Prep viniri (Luminiri) i kome su namenjeni?""

Non-prep viniri, odnosno Luminiri, postali su jedno od vodećih brzih i efikasnih estetskih rešenja kada je reč o razmaknutim i iskrzalim zubima, kao i o brzom, trajnom korigovanju boje i oblika zuba. Postavka Non-prep vinira (luminira) ne zahteva skidanje gleđi sa zuba kao kod ostalih faseta. Proces je jednostavan i bezbolan. Fenomenalno rešenje koje je […]