dentib_logo_1-3_color

Šta su to Viniri?

"izgled keramičkih vinira."

Keramički Viniri (fasete) su tanke ljuspice izrađene od posebne vrste keramike koje se adaptiraju na prednju površinu zuba. Pomoću njih se može korigovati boja, oblik i veličina zuba. Svaki vinir izrađuje se precizno, pomoću kompjutera, i individualno za svakog paijenta.

Odluka o izradi zubnih vinira donosi se nakon pregleda kod stomatologa. Uz Vaše želje, stomatolog će Vam objasniti i da li postoje uslovi za njihovu izradu, što zavisi prvenstveno od stanja Vaših zuba, kao i zagrižaja.

"izgled keramičkih vinira."
Koja je prednost vinira?

Jedna od glavnih prednosti vinira u odnosu na krunice jeste ta što se za njegovu izradu minimalno uklanja zubna supstanca. Brušenjem se obezbeđuje prostor za vinir, a kako su oni napravljeni od tankog sloja keramike, ne zahtevaju uklanjanje velike količine zubne supstance. Od nedavno su na tržištu, kao i u ordinaciji Dentib, dostupni i keramički Non-prep viniri (luminiri) koji se direkno postavljaju na zub, bez ikakvog brušenja.

Keramički viniri se prave od tankog sloja keramike koja je otporna na promenu boje. To se takođe ističe kao jedna od glavnih prednosti ove vrste nadoknada u odnosu na kompozitne fasete.

Postavljanem vinira na zube koji su istrošeni, možete ih zaštititi, a samim tim i produžiti vek svojih zuba. Za ovu vrstu nadoknada ne postoji starosna granica, kao ni apsolutne kontraindikacije. Jedino što u nekim slučajevima može ograničiti indikacije keramičkih vinira, jeste nepovoljan zagrižaj kod pacijenta.