Da li je beljenje zuba štetno?

Decorative Image

Jedno od najčešće postavljanih pitanja od strane naših pacijenata je da li je štetno beljenje zuba. Beljenje zuba je potpuno bezbedan proces kada se izvodi pod kontrolom stručnih lica. Ne dovodi do oštećenja niti promene u građi i kvalitetu zuba.